Hľadaný výraz: Jer 1,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 „Ale ty si opáš bedrá, povstaň a rozpovedz im všetko, čo som ti prikázal! Nemaj pred nimi strach, aby som ťa nimi nenastrašil!

1

mail   print   facebook   twitter