Hľadaný výraz: Jer 1,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Pán sa ma pýtal toto: „Čo vidíš, Jeremiáš?“ Odpovedal som: „Vidím prút mandľovníka.“ 12 A Pán mi povedal: „Dobre si videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho.“

1

mail   print   facebook   twitter