Hľadaný výraz: Jak 2,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú?

1

mail   print   facebook   twitter