Hľadaný výraz: Jak 1,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.

1

mail   print   facebook   twitter