Hľadaný výraz: Jak 1,18, Preklad: Ruský - Synodálny, Počet výsledkov: 1
18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.

1

mail   print   facebook   twitter