Hľadaný výraz: Iz 7,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 A Pán riekol Izaiášovi: „Choď naproti Achazovi ty i tvoj syn Šeárjášúb až po koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu poľa práčov,

1

mail   print   facebook   twitter