Hľadaný výraz: Iz 66,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Porodila prv, než kvílila, prv, než ju obkľúčili bôle, porodila chlapca.

1

mail   print   facebook   twitter