Hľadaný výraz: Iz 66,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Počujte slovo Pánovo, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia, čo vás nenávidia, čo vás odstrkujú pre moje meno, vravia: „Nechže sa oslávi Pán, nech vidíme vašu radosť!“ Oni však budú zahanbení.

1

mail   print   facebook   twitter