Hľadaný výraz: Iz 66,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím - hovorí Pán - tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno

1

mail   print   facebook   twitter