Hľadaný výraz: Iz 66,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keď to uvidíte, zaraduje sa vám srdce, kosti vám vypučia ako zeleň a Pánova ruka sa dá poznať jeho sluhom, ale zúriť bude proti nepriateľom.

1

mail   print   facebook   twitter