Hľadaný výraz: Iz 60,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!

1

mail   print   facebook   twitter