Hľadaný výraz: Iz 54,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ak ťa napadnú, to nie je odo mňa, kto s tebou bojuje, padne proti tebe.

1

mail   print   facebook   twitter