Hľadaný výraz: Iz 51,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Preber sa, preber sa, vstaň, Jeruzalem, čo si pil z Pánovej ruky kalich jeho hnevu; omamný pohár si pil, vyprázdnil.

1

mail   print   facebook   twitter