Hľadaný výraz: Iz 51,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Pánovi vyslobodení sa vrátia, prídu s jasotom na Sion a na ich hlavách bude ustavičná radosť. Radosť a rozkoš dosiahnu, zmizne starosť a vzdychanie.

1

mail   print   facebook   twitter