Hľadaný výraz: Iz 43,8-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Vyveď von ľud slepý, hoci majú oči, a hluchý, hoci majú uši. 9 Nech sa zídu všetci pohania a zhromaždia sa národy! Kto z nich toto zvestuje? Veci predošlé nech nám oznámia, nech si postavia svedkov a vyhrajú spor, nech počujú a nech povedia: »Pravda!« 10 Vy ste mi svedkami - hovorí Pán - a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi a pochopili, že som to ja, predo mnou nebol utvorený nijaký Boh a ani po mne nebude. 11 Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa. 12 Ja som predzvestoval, spasil a oznámil a cudzieho u vás nebolo, nuž vy ste mi svedkami - hovorí Pán - ja som však Boh, 13 aj odteraz ním budem a z mojej ruky nevytrhne nik; čo urobím, kto to odčiní?“

1

mail   print   facebook   twitter