Hľadaný výraz: Iz 43,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Tvoj prvý otec zhrešil, tvoji tlmočníci ma zradili.

1

mail   print   facebook   twitter