Hľadaný výraz: Iz 43,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Toto hovorí Pán, váš vykupiteľ, Svätý Izraela: „Pošlem pre vás do Babylonu a vyženiem všetkých ako utečencov, i Chaldejcov do pyšných lodí.

1

mail   print   facebook   twitter