Hľadaný výraz: Iz 41,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Predneste svoj spor, hovorí Pán, prineste si dôkazy, vraví kráľ Jakubov.

1

mail   print   facebook   twitter