Hľadaný výraz: Iz 41,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Chudáci a bedári hľadajú vodu a niet jej, jazyk im zosychá od smädu. Ja, Pán, ich vyslyším, Boh Izraela, neopustím ich.

1

mail   print   facebook   twitter