Hľadaný výraz: Iz 34,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Zíde sa zver púšte s hyenami, capy sa stretnú navzájom, len tam si oddýchnu nočné strigy a nájdu si odpočinok.

1

mail   print   facebook   twitter