Hľadaný výraz: Iz 3,1-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Lebo, hľa, Pán, Jahve zástupov, odstráni z Jeruzalema a z Júdska všetku silu a oporu, všetku oporu chleba a všetku oporu vody, 2 hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, čarodeja i starca, 3 päťdesiatnika i vznešeného muža, poradcu, obratného umelca a znalca vo veštení.

1

mail   print   facebook   twitter