Hľadaný výraz: Iz 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy.

1

mail   print   facebook   twitter