Hľadaný výraz: Iz 19,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 V ten deň bude cesta z Egypta do Asýrska a budú chodiť Asýri do Egypta a Egypťania do Asýrska a Egypt s Asýrskom bude slúžiť.

1

mail   print   facebook   twitter