Hľadaný výraz: Iz 19,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Veru bláznivé sú kniežatá Tanisu, múdri radcovia faraóna sú hlúpou radou. Ako môžete vravieť faraónovi: „Syn mudrcov som, syn dávnych kráľov?“

1

mail   print   facebook   twitter