Hľadaný výraz: Iz 15,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Idú do domu, Dibon vystupuje na výšiny plakať, na Nebu a na Medabe kvíli Moab: na každej hlave plešina, každá brada oholená,

1

mail   print   facebook   twitter