Hľadaný výraz: Iz 14,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Podsvetie zdola sa pre teba rozruší v ústrety tvojmu príchodu; vzbudzuje pre teba tiene, všetkých mocnárov zeme vyzdvihuje z ich trónov, všetkých kráľov národov.

1

mail   print   facebook   twitter