Hľadaný výraz: Iz 10,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Beda Asýrsku, je prútom môjho hnevu a palicou v ich rukách je moja prchkosť.

1

mail   print   facebook   twitter