Hľadaný výraz: Iz 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Čujte slovo Pánovo, kniežatá sodomské, počúvaj zákon nášho Boha, ľud gomorský!

1

mail   print   facebook   twitter