Hľadaný výraz: Iz 6,5, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči.

1

mail   print   facebook   twitter