Hľadaný výraz: Hebr 11,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, čo sa o to pokúsili, boli pohltení.

1

mail   print   facebook   twitter