Hľadaný výraz: Hebr 11,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklady Egypta; hľadel totiž na odmenu.

1

mail   print   facebook   twitter