Hľadaný výraz: Hebr 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

1

mail   print   facebook   twitter