Hľadaný výraz: Hebr 12,5-6, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
5 A což jste zapomenuli na napomenutí, kteréž k vám jako k synům mluví:Synu můj, nepohrdej kázní Páně, aniž sobě stýskej, když od něho trestán býváš? 6 Nebo kohož miluje Pán, tohoť tresce, a švihá každého, kteréhož za syna přijímá.

1

mail   print   facebook   twitter