Hľadaný výraz: Hebr 11,4, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy.

1

mail   print   facebook   twitter