Hľadaný výraz: Hebr 1,8-9, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
8 Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. 9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.

1

mail   print   facebook   twitter