Hľadaný výraz: Hebr 1,8-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ale Synovi: „Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.“

1

mail   print   facebook   twitter