Hľadaný výraz: Hebr 1,8-9, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
8 ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva; 9 miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto pomazal Ťa, ó Bože, Tvoj Boh olejom veselia nad Tvojich druhov.

1

mail   print   facebook   twitter