Hľadaný výraz: Hebr 1,8-9, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
8 ale o Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. 9 Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé."

1

mail   print   facebook   twitter