Hľadaný výraz: Hebr 1,5, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Veď komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn,ja som ťa dnes splodil?A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom?

1

mail   print   facebook   twitter