Hľadaný výraz: Gn 9,25-27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 povedal: „Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!“ 26 Potom pokračoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Semov, a Kanaán nech je jeho sluhom! 27 Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanaán nech je jeho sluhom!“ Noe žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov.

1

mail   print   facebook   twitter