Hľadaný výraz: Gn 9,18-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Noemovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanaána. 19 Títo traja boli teda Noemovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi.

1

mail   print   facebook   twitter