Hľadaný výraz: Gn 50,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A Jozef videl Efraimových synov až do tretieho pokolenia. Aj synovia Manassesovho syna Machira sa narodili za Jozefovho života.

1

mail   print   facebook   twitter