Hľadaný výraz: Gn 48,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Keď Izrael videl Jozefových synov, spýtal sa: „Kto sú títo?“

1

mail   print   facebook   twitter