Hľadaný výraz: Gn 48,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 I požehnal ich v ten deň a povedal: „Tebou bude požehnávať Izrael a bude hovoriť: »Boh nech ti urobí ako Efraimovi a Manassesovi.«“ A tak uprednostnil Efraima pred Manassesom.

1

mail   print   facebook   twitter