Hľadaný výraz: Gn 34,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 I súhlasili s Hemorom a s jeho synom Sichemom všetci, ktorí prišli k bráne svojho mesta; a dali sa obrezať všetci mužovia, vonkoncom všetci, ktorí vyšli k bráne svojho mesta.

1

mail   print   facebook   twitter