Hľadaný výraz: Gn 31,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Jakub klamal Aramejčana Labana, lebo utajoval pred ním, že chce ujsť.

1

mail   print   facebook   twitter