Hľadaný výraz: Gn 29,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 A Jakub to urobil, dokončil (svadobný) týždeň a on mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu.

1

mail   print   facebook   twitter