Hľadaný výraz: Gn 25,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 A toto je rodokmeň Izáka: Abrahámovi sa narodil Izák.

1

mail   print   facebook   twitter