Hľadaný výraz: Gn 22,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 A Abrahám nazval toto miesto „Pán vidí“, a tak sa ešte aj dnes hovorí: „Na vŕšku Pán uvidí“.

1

mail   print   facebook   twitter