Hľadaný výraz: Gn 2,21-22, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
21 Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. 22 Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi.

1

mail   print   facebook   twitter